Кога и защо ни е необходим екип от електротехници?