Оптимизация на сайт е процес на систематично подобряване на работата на Вашия сайт, за да отговарят на Вашите бизнес цели. Независимо дали целта Ви е да получите повече потенциални клиенти, продажби или да се намалят телефонните разговори в отдела за обслужване на клиенти, оптимизацията на уебсайта Ви може да се използва, за да го направите по-ефективен при постигането на тези цели. Оптимизирането на сайт е процес, който е свързан с това до какъв брой хора той ще достигне, за да видят Вашата реклама или закупят продукта или услугата, която предлагате. Точно затова, преди да бъде оптимизиран даден уебсайт е необходимо да бъде направен т. нар. A/B тест, включващ следните стъпки:

  1. Създаване на хипотеза - прегледайте анализите си и потърсете частите с ниска ефективност, като например страници с висок отлив. Съберете качествена обратна връзка от посетителите, защо те не закупуват продукта или услугата, която предлагате. Обсъдете потенциалните причини за слабото представяне и направете списък на оптимизации за сайта, които да тествате.
  2. Приоритизирайте - след изграждането на Вашия списък с потенциални оптимизации, трябва да ги подредите по важност. Сложете ги в електронна таблица и ги класирайте по реда на тяхното очаквано въздействие, Вашата увереност в потенциала им да подобрят производителността и колко лесно е да бъде направена промяната.
  3. Направете A/B тест на Вашите оптимизации – задръжте тези промени, които подобряват работата на Вашия сайт и премахнете тези, които не го правят.
  4. Анализирайте тестовете – прегледайте данните от теста, за да определите кои хипотези са верни и кои не са. Чрез прилагането на правилните тестове ще установите печелившите стратегии за оптимизация. Важно е тестовете да не се правят прекалено рано, за да не получите подвеждащи резултати.
  5. Оптимизиране на Вашия уебсайт – използвайте на практика печелившите стратегии и се поучете от тези, които не са проработили.

Оптимизацията на уебсайта е важна, защото тя помага на самите му посетителите да работят по-ефективно с него. Всеки посетител отваря Вашия сайт с надеждата да отговори на въпрос, да намери решение на проблем или изпълнение на дадена задача. Не затруднявайте бъдещите си клиенти със сложни и тромави сайтове. Един добре направен уебсайт може да увеличи приходите за бизнеса Ви чрез нови продажби или потенциални клиенти, а също така и да намали разходите чрез увеличаване на ефективността на вече инвестираните финанси в маркетинг или чрез намаляване на нуждата от отдел за обслужване на клиенти чрез повече информация и яснота за посетителите.

Ако имате нужда от професионални съвети за оптимизиране на уеб сайт вижте този сайт: https://astakov.com/